Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Zilver-Kamer, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.
Bijzondere gebeurtenissen daargelaten verschijnt de nieuwsbrief eens per kwartaal.
JA,
stuur mij de nieuwsbrief
per mail
NIEUWSBRIEF | september 2022


Vrienden, wij zoeken vrienden

Stichting De ZilverKamer Zeist

Sinds de oprichting in 2005 werkt Stichting De ZilverKamer Zeist aan de opbouw van haar collectie van producten uit de Zeister zilverfabrieken. Zij streeft ernaar dit erfgoed voor de samenleving te conserveren en te tonen op exposities en op internet.
Naast de kosten voor het opbouwen en beheer van de collectie, zijn er de kosten voor de exposities, de site en de nieuwsbrief. Door middel van de exposities, de site en de nieuwsbrief willen wij u laten genieten van dit zilveren erfgoed van Zeister bodem.

Voor een kleine stichting als De ZilverKamer Zeist zonder donateurs zijn de kosten best hoog. U kunt de stichting steunen door een financiële schenking of in de vorm van zilveren of verzilverde voorwerpen. Documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is ook zeer welkom.

U begrijpt waarom we vragen om ons te helpen.
Een kleine moeite een groots gebaar
: Rabobank NL34 RABO 0309 9885 51

De ZilverKamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreffende regeling. Zie daarvoor op de site van de stichting: www.zilverkamerzeist.nl/contact.html.

Stichting De ZilverKamer Zeist wil graag haar werk voortzetten. U kunt daarbij helpen.


Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De ZilverKamer Zeist:
vriend@zilverkamerzeist.nl

Laat uw kennissen en vrienden niets missen, schrijf ze in voor ons nieuwsbrief.


Stuur een e-mail met voor- en achternaam en het verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen naar: info@zilverkamerzeist.nl

––––––––––––––––

De ZilverKamer is dit jaar aanwezig in het Dorpshuis in Austerlitz

Open - dubbele - Monumentendag Zeist

Binnen de gemeente Zeist zijn verschillende erfgoed organisaties actief. Deze werken samen onder de naam Geheugen van Zeist. Hoogtepunt is het Historisch Weekend in september - zaterdag 10 en zondag 11 september - , waarin we het verleden van Zeist voor het voetlicht brengen.

Dorpshuis Austerlitz

Tijdens de hoogtijdagen van het Franse legerkamp in 1804 en 1805 vestigen avonturiers zich in de buurt van de soldaten. Ze hopen iets te verdienen aan de Fransen, maar ook aan de bezoekers uit de omgeving die komen kijken naar de spectaculaire oefeningen op de Zeister heide. Na het vertrek van de Fransen blijkt dat nauwelijks te doen en volgen jaren van bittere armoede.

Sinds de oprichting van het kamp behoort Austerlitz tot de gemeente Zeist, maar met een eigen identiteit. De inwoners hebben geleerd om hulpvraag en -aanbod in het dorp goed op elkaar af te stemmen en zorgen zo voor een duurzame samenleving.

Op beide dagen kunt u in het Dorpshuis in gesprek met vrijwilligers van de ZilverKamer. Zij weten alles over de Zeister zilvergeschiedenis, waarin meerdere fabrieken hebben gezorgd voor veel werkgelegenheid én de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Neemt u gerust uw eigen zilverwerk mee om er een deskundige blik op te laten werpen.

Op zaterdag kunt u om 12.30 en 14.30 uur mee met een rondleiding van Stichting Lokaal Austerlitz langs de hoogtepunten van het dorp. In het Dorpshuis bevindt zich een vaste expositie over Austerlitz. Heeft u wel eens touchtable gezien en gebruikt?

Het dorpshuis is te vinden op de Schoolweg 2, Austerlitz

De ZilverKamer is te zien/bewonderen in het Dorpshuis Austerlitz

  1. Het dorpshuis is beide dagen open van 11.00 tot 16.00 uur.
  2. Beide dagen zijn er mensen van de ZilverKamer aanwezig om u te vertellen over de geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist.
  3. Breng gerust u eigen zilveren voorwerp mee om een waarde indicatie te krijgen en misschien is er iemand van de ZilverKamer die het voor u poetst.
  4. Aanwezig is verder de huidige expositie en er is ‘extra’ zilver met bloemen, vogels, lauwerkransen, veel bewerkt zilver etc.
  5. Ook mag u met de ‘oude’ burgemeestersketen op de foto.
  6. Loop langs de tijdlijn om over de geschiedenis te lezen en te bekijken.


Pak de fiets en maak een fraaie tocht door het Zeisterbos om u te laten verrassen door de pracht van Austerlitz. En het dorpshuis schenkt niet alleen een heerlijk kopje koffie, er is ijs, er zijn broodjes, een prachtig terras - alles is aanwezig voor een perfect uitstapje. Wij zien u graag in Het Dorpshuis.

Nieuw artikel

Foto’s van glasnegatieven ingekleurd

De stand van de huidige fotografie maakt fotograferen makkelijk en is van een voortreffelijke kwaliteit. Toch mist men iets aan deze foto’s. Men mist de sfeer op de foto’s zoals die was te vinden met het glasnegatief. Op het punt van sfeer is de oude techniek onovertroffen. Glasnegatieven zijn een waardevolle schat, zowel fotografisch als in historisch opzicht.


In 1934 zijn de foto’s gemaakt door de pers- en reportage fotograaf Willem van der Poll (1895-1970), een van de belangrijkste vooroorlogse Nederlandse fotografen. Alhoewel het toentertijd al mogelijk was kleurenfoto’s te maken is er gekozen voor zwart-wit fotografie. Een niet ongebruikelijke keuze. Het was een veel goedkoper procedé, men kon de afwerking (het ontwikkelen en afdrukken) geheel zelf doen en de kwaliteit van de zwart-wit fotografie was zeer goed.

Van de glasnegatieven - omgezet naar digitaal - en geheel ingekleurd is een korte film gemaakt. De foto’s verlopen van zwart-wit naar kleur, zichtbaar is gemaakt hoe, waar, welke werkzaamheden en door wie het werk gedaan werd. Het inkleuren is digitaal gedaan met de huidige technieken. Hoe mooi de zwart-wit foto ook is, door de inkleuring ontstaat er meer diepte en zijn sommige details beter zichtbaar.

Klik hier voor het hele verhaal. Onder het verhaal klikt u vervolgens op het blauwe vlak en dan start de film.

Sola bestaat 100 jaar

Sinds kort mag Sola zich hofleverancier noemen. Met het op de gevel hangen en onthullen van het bord, de prachtige woorden van burgemeester Janssen van Zeist en andere sprekers is het 100 jarig bestaan niet alleen een feit, maar heeft het ook een fraai begin gekregen voor de volgende generatie het door Zijne Majesteit de Koning gerechtigd hofleverancier te zijn.

Op uitnodiging heeft de ZilverKamer voor de viering een ‘kleine’ expositie ingericht over 100 jaar Sola. Advertenties, uitingen, bestekken, pannen, portretten, uitspraken, filmpjes, folder en brochures, de gebruikte logo’s, verpakkingen, lichtreclame’s, het zilveren bestek etc. Dit alles met de gedachte om op korte termijn een ‘echte’ expositie in te richten over het wel en wee van 100 jaar Sola.

Stichting De ZilverKamer Zeist heeft dit moment aangegrepen om een boek te publiceren over 100 jaar Sola. Dit lijvige boekwerk (circa 500 pagina’s) naar aanleiding van een onderzoek door Pierre Rhoen - zal per hoofdstuk de komende tijd op de site verschijnen.

Van Marius Johannus Gerritsen, de familie, het ondernemerschap, de buitenland reizen, zijn ziekte en overlijden. Naar Albertus Gerritsen, de tweede generatie, veertig jaar Sola-medewerker, naar de derde generatie Bert Gerritsen, zijn maatschappelijke betrokkenheid en de huidige vierde generatie Gwen en Robert.

De nieuwzilver fabrieken in Zeist, Julius ter Beek, uitvinding van Geitner, galvaniseren dankzij Siemens, een ronddeling door de fabriek in 1911, statutaire naam, handelsnaam, beeldmerk, fabrieksmerk, sierlijke en elegante bestekmodellen. Alle ins en outs van 100 jaar Sola komen aan bod. Zelfs hoe het nu gaat, met een interview met Gwen en Robert Gerritsen en de namenlijst van de zilveren-jubilarissen (tot mei 2021)

Maar nu al kunt u ‘oude’ brochures bekijken van de Sola en de film die gemaakt is in 2002. De film geeft een beeld van de geschiedenis tot dan toe.


Verslag van de open tuinenroute

Op zaterdag 13 augustus mocht de ZilverKamer te gast zijn in de tuin van Attie en Joop Luteijn op de Lievendaallaan 8 in Zeist is onderdeel van deze route.

Het was een prachtige dag. De ZilverKamer had een plek gekregen in de boomgaard. Al vroeg werden er tafels geplaatst en zilver uitgestald. We waren nog niet klaar of de eerste bezoekers stonden er al. Vanaf dat moment is er weinig tijd geweest om uit te rusten. Zelfs bij het opruimen waren er nog gasten aanwezig.

Tijdens die dag mocht de ZilverKamer een jubileum vlalepel ontvangen en een Oud Hollandse sauslepel. Beide gevers veel dank voor deze waardevolle aanvullingen aan de collectie.

Veel dank aan Attie en Joop Luteijn dat we te gast mochten zijn in hun prachtige tuin, de perfecte verzorging en de waardevolle gift.


Hoe werkt de site van de ZilverKamer?

Waar is wat te vinden?

Door de loop der tijd is de site van Stichting De ZilverKamer Zeist groot geworden. Er zijn veel onderdelen die niet altijd goed te vinden zijn door de gebruiker. Hier een korte toelichting.

Onder de kop - Publicaties - zijn alle publicaties te vinden die gemaakt zijn door de ZilverKamer of op verzoek van de ZilverKamer. Er is een verdeling gemaakt in vijf mappen. Kies de gewenste zilverfabriek - bijvoorbeeld Gerritsen, Van Kempen & Begeer - dit vlak zal blauw kleuren en de artikelen verschijnen eronder. Kies nu het artikel uit dat u wilt lezen - bijvoorbeeld ‘Foto’s van glasnegatieven ingekleurd’. Klik rechtsonder op - > Lees meer - om het artikel te lezen.

Na het lezen van het artikel kunt u gemakkelijk weer terug naar de site. Ga daarvoor naar boven in het artikel (met de schuifbalk rechts) en klik op de grijze pijl bovenin. U komt dan weer terecht op de pagina met de vijf mappen met artikelen.

Van de artikelen naar de catalogi

Op een soort gelijke manier als bij de publicaties kunt u ook de catalogi bekijken. Kies als eerste bovenin de balk voor - Historie -. Kies daarna (onder de foto) voor de map met de tekst - Catalogi -. Kies daarna voor de gewenste zilverfabriek, in ons geval - Sola -, kies de catalogus die u wilt bekijken en klik daarop.

Als u met de cursor naar beneden gaat dan krijgt u de mogelijkheid om de afbeelding te vergroten of verkleinen.

Na het bekijken/lezen van de catalogus klikt u linksboven (zie onderste afbeelding) op de pijl naar links om een pagina terug te gaan op het internet. Op dat moment zit u weer in de Solamap met catalogi en kunt u de volgende catalogus gaan bekijken of bovenin op de pijl klikken en naar een andere map gaan.

Veel succes met het lezen van de verschillende artikelen en het bekijken van de catalogi.

Ander beeld door kleiner scherm

Bij het gebruik van een kleiner beeldscherm zal de site er anders uitzien. Bovenin - naast het logo van de ZilverKamer - staan dan drie streepjes. Door hierop te klikken komen eronder de keuze items van de site te staan. De werkwijze is gelijk aan hetgeen hierboven staat beschreven. Zelfs al staan de mappen onder elkaar inplaats van naast elkaar.

Stichting De ZilverKamer Zeist

Schenkingen

U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of verzilverde voorwerpen. De Zilver-Kamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreffende regeling. Zie daarvoor ‘Contact’. Documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is welkom.

Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De Zilver-Kamer: info@zilverkamerzeist.nl